ANBI

Gegevens van onze organisatie t.b.v. de Nederlandse wet op de ANBI's:

De Vipassana Stichting is door de Belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Zie hier onze vermelding in het ANBI-register.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de belasting. (Contante giften worden door de Nederlandse belastingdienst niet als aftrekbaar gezien). Bij de status van ANBI hoort ook transparantie. Onze belangrijkste gegevens staan hieronder. Je vindt het complete ANBI-publicatieformulier hier.

Naam

Vipassana Stichting

RSIN / fiscaal nummer

805313321

Contactgegevens

Postadres: Michauxpad 16, 1358 AE Almere

E-mail: [email protected]

Telefoon: +31 (0)848-312839

 

Doelstelling

De Vipassana Stichting heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, zich in te zetten voor het welzijn van allen, door de verspreiding van informatie over en het onderwijs in Vipassana-meditatie in de traditie van Sayagyi U Ba Khin, zoals onderwezen door wijlen S.N.Goenka.

Vipassana-meditatie is de techniek van het ontwikkelen van concentratie, inzicht en hoge morele waarden, zoals die werd herontdekt en onderwezen door de Boeddha. De techniek voorziet in een effectieve methode om vrede en harmonie tussen mensen, naties en religies te bevorderen.

Organisatiestructuur

Bestuur:
Mees van der Starre (voorzitter)
Jan Reinder Rosing (secretaris)
Ton de Heij (penningmeester)
Mirjam Cousin
Brigitte Lammers
Joost Walda
Margreet Zickhardt

Raad van Toezicht (allen Assistant Leraren):
Arthur Rosenfeld (voorzitter)
Eva Dieterman
Danny Holvast
Joyce van Hoorn
Anneke Kruijer
David Lander
Marieke Landuijt
Veerle Offerhaus
Teun Zuiderent-Jerak

Beleidsplan

De Vipassana Stichting heeft tot doel zich in te zetten voor het welzijn van allen, door de verspreiding van informatie over en het onderwijs in Vipassana-meditatie in de traditie van Sayagyi U Ba Khin, zoals onderwezen door wijlen S.N.Goenka.

De Vipassana Stichting organiseert enkele 10-daagse cursussen per jaar waarin deelnemers de techniek kunnen aanleren die gebruikt wordt in de Vipassana-meditatie. Daarnaast worden maandelijks 1-daagse cursussen georganiseerd voor oud-studenten, diegenen die minstens één cursus hebben afgerond.

De financiering van de stichting en van deze cursussen vindt uitsluitend plaats door giften die zijn gegeven door oud-studenten. De giften worden uitsluitend gebruikt om de doelstelling zoals hierboven beschreven na te streven.

Beloningsbeleid

De activiteiten die worden georganiseerd door de Vipassana Stichting worden uitsluitend door vrijwilligers uitgevoerd. Er staan geen vergoedingen tegenover.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

In 2021 konden in Nederland vanwege de coronamaatregelen een beperkt aantal  cursussen worden georganiseerd. De cursussen waren ook kleiner vanwege de 1,5 meter regel. In augustus en september zijn twee 10-daagse cursussen georganiseerd waar 89 studenten aan deelnamen en één 3-daagse cursus met 42 studenten. Verder zijn er vier 1-daagse cursussen gegeven (waarvan één voor kinderen). Aan de 1-daagse cursussen deden 76 studenten mee. Daarnaast was het elke maandag-, woensdag- en vrijdagavond voor oud-studenten mogelijk samen te mediteren, op afstand, door middel van online groepszittingen via Zoom.

Financiële verantwoording

Zie hieronder het laatste financiële jaarverslag.  

Financiële jaarverslag

2021