ANBI

Gegevens van onze organisatie t.b.v. de Nederlandse wet op de ANBI's:

De Vipassana Stichting is door de Belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Zie hier onze vermelding in het ANBI-register.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de belasting. (Contante giften worden door de Nederlandse belastingdienst niet als aftrekbaar gezien). Bij de status van ANBI hoort ook transparantie. Onze belangrijkste gegevens staan hieronder. Je vindt het complete ANBI-publicatieformulier hier.

Naam

Vipassana Stichting

RSIN / fiscaal nummer: 805313321

Kamer van Koophandel nr. 410426301

Contactgegevens

Postadres: Michauxpad 16, 1358 AE Almere

E-mail: [email protected]

Telefoon: +31 (0)848-312839

 

Doelstelling

De Vipassana Stichting heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, zich in te zetten voor het welzijn van allen, door de verspreiding van informatie over en het onderwijs in Vipassana-meditatie in de traditie van Sayagyi U Ba Khin, zoals onderwezen door wijlen S.N.Goenka.

Vipassana-meditatie is de techniek van het ontwikkelen van concentratie, inzicht en hoge morele waarden, zoals die werd herontdekt en onderwezen door de Boeddha. De techniek voorziet in een effectieve methode om vrede en harmonie tussen mensen, naties en religies te bevorderen.

Organisatiestructuur

Bestuur:
Jitka van Meel (voorzitter)
Brigitte Lammers (secretaris)
Joost Walda (penningmeester)
Mees van der Starre
Ton de Heij
Margreet Zickhardt
Ad Molenaars
Jan Kroep
Robbert Koolhaas
Hannetje Crommelin
Meenaakshi Rao
Shadan Nassar

Raad van Toezicht (allen Assistant Leraren):
Arthur Rosenfeld (voorzitter)
Eva Dieterman
Danny Holvast
Joyce van Hoorn
Anneke Kruijer
David Lander
Marieke Landuijt
Veerle Offerhaus
Teun Zuiderent-Jerak

Beleidsplan

De Vipassana Stichting heeft tot doel zich in te zetten voor het welzijn van allen, door de verspreiding van informatie over en het onderwijs in Vipassana-meditatie in de traditie van Sayagyi U Ba Khin, zoals onderwezen door wijlen S.N.Goenka.

De Vipassana Stichting organiseert gemiddeld iedere maand een 10-daagse cursus waarin deelnemers de techniek kunnen aanleren die gebruikt wordt in de Vipassana-meditatie. Daarnaast worden regelmatig 1-daagse en 3-daagse cursussen georganiseerd voor oud-studenten, diegenen die minstens één cursus hebben afgerond.

De financiering van de stichting en van deze cursussen vindt uitsluitend plaats door giften die zijn gegeven door oud-studenten. De giften worden uitsluitend gebruikt om de doelstelling zoals hierboven beschreven na te streven.

Beloningsbeleid

De activiteiten die worden georganiseerd door de Vipassana Stichting worden uitsluitend door vrijwilligers uitgevoerd. Er staan geen vergoedingen tegenover.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

In 2023 is de Dhamma hal van Dhamma Taḷāka uitgebreid onder handen genomen, zijn loopgebieden aangelegd en investeringen gedaan in de slaapvertrekken het woonhuis en de keuken. De capaciteit is uitgebreid van ongeveer 35 naar 47 studenten en vanaf januari zijn de cursussen gemengd en niet meer apart voor alleen vrouwen of mannen georganiseerd.

In totaal zijn er twaalf 10-daagse cursussen gehouden en twee 3-daagse cursussen. Daarnaast zijn er twaalf 1-daagse cursussen, drie kindercursussen, vier bestuursweekenden en een aantal Dhamma-serviceperioden georganiseerd. Het totaal aantal studenten dat aan een cursus met overnachting heeft deelgenomen bedroeg voor 10-daagse cursussen 454 (2022: 282, 2021: 178) en voor 3-daagse cursussen 67 (2022: 188, 2021: 42). Het totaal aantal servers dat op een meerdaagse cursus diende was 165.

Er zijn diverse groepszitlocaties in Nederland en iedere woensdagavond is er de mogelijkheid om samen te mediteren op afstand door middel van een online groepszitting. Na de zomer zijn er ook online groepzittingen gestart voor kinderen die aan een kindercursus hebben deelgenomen.

Financiële verantwoording

Zie hieronder de laatste financiële jaarverslagen.  

Financiële jaarverslagen

2023

2022

2021